อ่าน 635 ครั้ง 05 ตุลาคม 2555
ผอ.สพป.บร2 มอบคอมพิวเตอร์พกพา(TABLET)

            กระทรงศึกษาธิการได้จัดคอมพิวเตอร์พกพาให้กับเด็กนักเรียนชั้น ป.1 เพื่อใช้ในการเรียนรู้ได้อย่างรอบด้านในทุกรายวิชาและเป็นการพัฒนาเด็กนักเรียนให้รู้จักการใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีทั้งเนื้อหา ภาพ และเสียงและการใช้ภาษา ออกเสียงได้อย่างถูกต้อง นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผอ.สพป.บร 2 ได้จัดให้มีการอบรมการใช้(TABLET)เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ให้กับ ผู้บริหาร 233 คน ครู ICT 233 คน ครู ป.1 1258 คน ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม 2555-18 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.บร.2 ทั้งนี้ได้เน้นให้ครู คัดรายมือเพิ่มเติมด้วย